.... jangan lepaskan peluang keemasan dengan menyertai siri seminar IPO baru bersama remisierRM..

CARA-CARA MEMOHON PERUNTUKAN SAHAM KHAS BUMIPUTERA

Isnin, 12 September 2011

IPO baru...

GAS MALAYSIA BERHAD

a) Jumlah saham khas : 147,678,000 unit

b) Harga par : RM0.50 seunit

c) Harga tawaran : RM2.20 seunit (indikatif)

d) Aktiviti utama syarikat :

Gas Malaysia dipertubuhkan untuk

menjual, memasarkan dan

mengedarkan gas asli serta membina

dan mengendalikan Sistem

Pengagihan Gas Nasional di

Semenanjung Malaysia. Gas Malaysia

juga telah mengembangkan

perniagaannya kepada gas petroleum

cecair melalui sistem retikulasi

kepada sektor industri, perdagangan

and kediaman di Semenanjung

Malaysia.

e) Penyenaraian saham : Disenaraikan di Pasaran Utama, Bursa

Malaysia Securities Berhad

f) Bank penasihat : Maybank Investment Bank Berhad

g) Remisier untuk

dihubungi

: Razali Mohamad (019 200 9622 / 017 662 7107)

i) No. faks : 09 8502731 email : remisier7rm@yahoo.com

TARIKH TUTUP

PERMOHONAN

20 September 2011 (Selasa)


2

SIRIJAYA HOLDINGS BERHAD

a) Jumlah saham khas : 20,000,000 unit

b) Harga par : RM 0.50 seunit

c) Harga tawaran : RM 0.64 seunit (indikatif)

d) Aktiviti utama syarikat : Principally a manufacturer of its own

brands of lighting systems focusing on

fluorescent lightings. Manufacturer

other lighthing systems, lighthing parts

and components.

e) Penyenaraian saham : Disenaraikan di Pasaran Utama,

Bursa Malaysia Securities

Berhad

f) Bank penasihat : RHB Investment Bank Berhad

g) Remisier untuk dihubungi

: Razali Mohamad (019 200 9622 / 017 662 7107)

i) No. faks : 09 8502731 email : remisier7rm@yahoo.com

j) TARIKH TUTUP

PERMOHONAN

: 27 September 2011 (SELASA)